Är det OK att kraftbolagen använder Sveriges få outbyggda vattendrag för att göra reklam för elproduktion? I Vattenfalls reklam har den skyddade Tännforsen fått utgöra bilden av elproduktion. En stark folkopinion lyckades på 40-talet stoppa kraftbolagen från att bygga ut just Tännforsen. I den här filmen har Fiskejournalen hjälpt Vattenfall att ge en mer nyanserad bild av hur av våra elproducerande forsar egentligen ser ut.