Emån – The river of dreams – by motion pictures

 

Riktigt bra, mysig film där vi får följa några fiskare vid Ems herrgård och får höra deras tankar och funderingar kring vårfisket. Bra jobbat Marcus Thomasson och Daniel Persson!

Gustaf Ulfsparres Stiftelse (GUS) arbetar med fiskevården i Emån. Vår viktigaste uppgift och målsättning är att verka för bevarandet av havsöringen i Emån. Under de år som gått fram till nu har vi förbättrat vandringsvägar, gjort yngelundersökningar, karterat lekplatser, tagit fram fiskevårdsplaner, löst ut nätfiske, gjort smoltundersökningar och idkat biotopvård för att nämna några exempel.

För att kunna fortsätta detta för Emån så viktiga arbete krävs pengar. Pengar som på sikt ger ökad kunskap och förhoppningsvis öppnar möjligheter till ett allt bättre havsöringsfiske. Vi tror på vår idé och jobbar för detta!

Stöd: http://gustiftelse.se/support/