Foto: Stefan Josefsson SFS utför varje år biotopvård i Säveån, här utläggning av ståndstenar.

I arbetet med att få till en fiskväg vid Hedefors i Säveån ska fiskeklubben Säfveåns Flugfiskesällskap äras för sitt mångåriga arbete. Deras initiativ att få Länsstyrelsen, Lerum kommun samt kraftbolaget att bryta dödläget och börja prata med varandra var avgörande för att processen skulle komma igång och att parterna sedan skev ett avtal om fiskvägen.
Säfveåns Flugfiskesällskap, SFS, som är en lokal fiskeklubb ansluten till Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna), har sedan grundandet för 25 år sedan haft fokus på Säveån och dess unika laxstam. SFS:s målsättning är att förbättra förutsättningarna för laxen i Säveån genom förbättrade biotoper men även genom bättre fiskeregler och förbättrad information till sportfiskarna. Varje år arrangerar klubben en fiskeredskapsauktion och en föreläsningsserie på Sportfiskarnas lokal Sjölyckan där överskottet går till fiskevård i Säveån. SFS har därigenom kunnat inrätta en särskild fiskevårdsfond för Säveån. Med medel från fonden utför klubben biotopvård av lek- och uppväxtmiljöer för laxen. Läs hela artikeln på Sportfiskarna här.