Fick ett mail av Stefan Kläppe som lade ut en av drillningarna i Strömhult i November….

Kolla in: