Fick ett mail från Thomas Mosgaard som länkade till en video han gjort. Den visar hur viktigt och nyttigt det är med fiskevård. De rensar botten och gör det lättare för öringarna att leka och ett kort tag därefter leks det för fullt… /Mattias