OBS! sprid gärna detta till alla du känner, ex via facebook, twitter mm..

Läget för Östersjölaxen har förvärrats och fisken hamnar på rött ljus i WWFs nya konsumentguide för fisk och skaldjur. Östersjötorsken som MSC-certifierats ligger på grönt ljus liksom ett 25-tal andra fiskar. Atlantlaxen ligger sedan innan på ”röda listan”. Fiskguiden har hittills spritts till miljontals svenskar och finns nu också med i mobilappen Shopgun.

– Det ska inte vara svårt att välja rätt fisk. Utfiskningen av världshaven är en gigantisk utmaning. Men att konsumenterna kan välja fler gröna fiskar än för några år sedan ger hopp, vilket Östersjötorsken visar, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

En nyhet i den sjunde upplagan av WWFs Fiskguide ”Fisk till Middag?” är att Östersjölaxen hamnar på rött ljus. Bestånden är sköra på grund av dålig förvaltning och unglaxen har svårt att överleva. Torsk, gös, hoki, rödspätta, sej och sill hör till de 25 fiskarter som har grönt ljus – om de är miljömärkta enligt den globala certifieringen MSC (Marine Stewardship Council) eller Krav. Ålen, blåfenad tonfisk och jätteräkan är fortsatt röda.

Fiskguiden stor PDF

Fiskguiden fickformat PDF

Fiskguiden omslag PDF

Konsumentguiden ”Fisk till middag” är ett samarbete mellan WWF i flera europeiska länder – i Danmark, Norge, Sverige, Polen, Tyskland, Österrike och Holland.

En nykomling i guiden är kungskrabban. Den är grön om den är fiskad utanför Norges kust där den är en introducerad art, men röd om den kommer från sitt ursprungsområde, ryska Kamtjatka.

– Konsumenternas krav på ett etiskt och hållbart fiske ökar i hela Europa. Därför måste vi ligga på för hållbar förvaltning av fisken och öka andelen miljömärkta fiskprodukter, säger Inger Näslund, fiskexpert på WWF, som får stöd av landets kockelit i Föreningen Årets Kock och Restaurangakademien.

– När det finns miljöcertifierad fisk är det viktigt att restaurangerna är tydliga och ställer krav på fiskleverantörerna. Med fler certifierade fiskarter på menyn kan också kommande generationer få njuta av vildfångad fisk, säger Hanna Halpern, vd på Restaurangakademien och general för Årets Kock.

Enligt WWFs opinionsundersökning i 14 EU-länder svarar i genomsnitt 88 procent att de vill köpa fiskprodukter från hållbara bestånd. Sju av tio uppger att de inte har tillräcklig information för att välja hållbar fisk på tallriken. Konsumenter, producenter, handel och restauranger kan bidra till att välja bort hotad fisk.

Enligt EU-kommissionen är idag mer än 70 procent av EUs vilda fiskbestånd så hårt fiskade att de är utom så kallat biologiskt säkra gränser. Deras fortplantning och överlevnad är hotad. Det är orsaken till att vi ständigt hittar nya arter i fiskdisken och att EU idag importerar 60 procent av den fisk som äts. Överfisket inom EU påverkar hela världen. Orsaken är den nuvarande gemensamma fiskepolitiken i EU som nu ses över. Hittills har den varken lyckats skydda livskraftiga bestånd från överfiske eller skapat en stabil ekonomisk grund för medlemsländernas fiskindustri.

Fisk och skaldjur kommer att kunna ASC-certifierats (Aquaculture Stewardship Council) nästa år. ASC förväntas bli den ledande internationella märkningen av odlad fisk och skaldjur. Fiskodlingar medför nu en rad olika typer av miljöproblem som rymningar, sjukdomsspridning, näringsläckage och ohållbart foderfiske.

När det gäller pangasius eller hajmal ligger den på en ny färglös kategori ”på väg mot certifiering”. I december 2010 gjordes ett avtal mellan WWF och Vietnams fiskindustri där certifierad hajmal successivt ska öka från 0,5 procent till minst 75 procent 2015. Delar av odlingen beräknas bli ASC-certifierad under 2012 och certifierad hajmal hamnar då på grönt ljus i fiskguiden. (Källa: WWF)

OBS! sprid gärna detta till alla du känner, ex via facebook, twitter mm..