Jonas med en av hans många fångade c/r atlantlaxar

Sportfiskarna i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten samt Svenska kommittén för atlantlaxens bevarande arrangerar en fiskevårdsdag om atlantlaxens nuvarande och framtida status.

Välkommen till en fiskevårdsdag om atlantlaxens ställning på västkusten idag och i morgon.
Hur ska förvaltningen utformas?
Hur mår den vilda laxen?
Vad händer i havet?
Vad kan vi göra för att stärka bestånden av vild atlantlax?

Tid: Lördagen 26 november mellan klockan 10.00-15.00.
Plats: Sjölyckans sportfiskecenter i Göteborg.

Enklare lunch serveras.
Seminariedagen är kostnadsfri.

Program
10.00 – 10.10 Välkommen
10.10 – 10.55 NASCO och EU:s laxförvaltningsplan samt likheter och skillnader mellan förvaltningen i Östersjön och Västerhavet. Håkan Carlstrand från Havs- och vattenmyndigheten
11.00 – 11.40 Hur står det till med västkustlaxen idag? Erik Degerman, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
11.40 – 12.20 Enklare lunch serveras.
12.20 – 13.00 Vad kan vi göra för laxen i väst i en nära framtid? Erik Degerman, SLU.
13.00 -1 3.20 Hur kan Hav reglera laxfisket? Martin Rydgren, Havs- och vattenmyndigheten.
13.20 – 13.40 Hur ska laxen i väst förvaltas? Avslutande diskussion.

Maximalt 60 deltagare kan beredas plats. Fiskevårdsdagen vänder sig till sportfiskeklubbar, fiskevårdsområden, kommuner och länsstyrelser. Varje sportfiskeklubb kan anmäla två deltagare till evenemanget.

Anmälan görs snarast till goteborg@sportfiskarna.se.

Frågor:
Sjölyckan 031 – 40 17 40
Per-Erik Jacobsen 031-83 44 63
Benny Lindgren 0730-361100.