Silver från Örekilsälven!

Short video report from Atlantic salmon fly fishing in Örekilsälven (Örekil river, Sweden)