Häromdagen var jag på min fiskeklubb som hade det årliga vårmötet. Där delas det varje år ut ett pris till största fisk under året. Till min förvåning vann en fisk på 7 kg fastän den största fisken var på exakt 8 kg. En fisk som behandlades mycket varsamt och vägdes i ett skonsamt karpnät. “Problemet” med 8 kgs fisken var att den var återutsatt, d.v.s. det var bara död fisk som räknades. Nu fiskar väl inte folk för att få pris så jag hoppas att man inte dödar fisken för att få sitt namn ingraverat i ett vandringspris. Jag kommer alltid att släppa tillbaka mina fiskar i denna ån så de har en chans att reproducera sig, när laxsstammen är så pass hotad. Det bästa hade iofs varit ett fiskestopp i flera hotade älvar men C/R är ändå det näst bästa, så man kan utöva sin älskade hobby.

Självklart får alla göra som de vill, och jag respekterar det till fullo att man tar hem en fisk, det kommer jag säkert också att göra – när det känns rätt.  Men när man får höra argumenten till varför man inte skall sätta tillbaka fisk blir man lite mörkrädd. “Man skall inte leka med fisken för att sen släppa tillbaka den, då behöver man inte fiska alls” var det någon som sa.  “Den dör ändå” har man hört från annat håll. Nä, istället skall man först “leka” med den och sen döda den, tyckte farbrodern.

Så till nästa år kommer fiskebloggen införa ett nytt pris i klubben på största tillbakasläppta fisk (i cm). Så att C/R premieras på något sätt. Det är ju många år man skall fiska så det hade varit kul att se laxstammen växa. /Mattias

Mattias med en C/R havsöring i Emån ca 9 kg

Nedan följer en text från fiskeriverket där det står lite tips för att du så varsamt som möjligt skall släppa tillbaka fisken:Många fiskarter är fredade under vissa perioder eller i vissa områden. En del hotade arter är fredade hela året. Om du får en fredad fisk på kroken måste du släppa tillbaka den i vattnet.
Du måste också släppa tillbaka fisk som inte fyller kraven på storlek. Vissa arter har minimimått och vissa har även ett maxmått. Ibland finns en så kallad baglimit, det vill säga en begränsning av hur många fiskar per dygn du får ta upp.
All fisk som du inte får ta upp måste du sätta tillbaka. Hantera fisken rätt så ökar du chansen att den överlever.
Om du är osäker på vilken art du fått eller vilka regler som gäller bör du sätta tillbaka fisken för säkerhets skull.
Även fisk som du tänker ta upp ska du behandla på bästa sätt. Avliva den snabbt, lämpligen genom ett hårt slag mot huvudet.

Reglerna ändras ibland. Håll dig uppdaterad inför fiskesäsongen genom länsstyrelsen i ditt län. Du kan också få information där du löser fiskekort.

Tänk på att det alltid är olagligt att ta upp fredad fisk. Du kan inte behålla den ens om fisken är så illa skadad att du befarar att den kommer dö.

Så ökar du fiskens chans:

SNABBT TILLBAKS I VATTNET. Fiskar är mycket känsliga för uttorkning så försök att göra fiskens tid i luften så kort som möjligt.
HANTERA FISKEN VARSAMT. Bäst är att hålla i fisken så lite som möjligt. Skadade fjäll gör fisken känslig för parasiter och infektioner. Om du måste lyfta fisken, fatta tag i stjärtspolen och stöd med handen under magen, vid bröstfenorna. Kläm inte över fiskens buk.
KROKA AV FÖRSIKTIGT. Om du kommer åt kan du klippa av den hullingförsedda spetsen och sedan lirka ut kroken. Det kan vara bra att använda en tång för att försiktigt försöka lirka ut betet.
FÖR FISKEN FRAMÅT I VATTNET. Ett bra sätt att få medtagen fisk att kvickna till. Syrerikt vatten passerar då över gälarna. Men dra inte fisken fram och tillbaka – då kan du istället skada dess gälar. Vänta tills fisken börjar sprattla innan du släpper den.
UNDVIK KÖLDSKADOR. På vintern ska du se till att den tunna vattenhinna som täcker fiskens ögon inte hinner frysa.
HÅLL FISKEN I SKUGGA. Fisk är i allmänhet mycket ljuskänslig.
HAJ OCH ROCKA. Broskfiskar är extra känsliga för hantering eftersom deras inre organ inte skyddads av revben och ligger ganska löst i kroppshålan.

Källa: Fiskeriverket