Man blir bara så trött….. Ett eventuellt miljöbrott som upprör oss alla och vi svenskar ska vara ett föredöme hur vi ska hantera laxen runt östersjön..
Hur ska detta kunna ske i ett civiliserat samhälle med modern utrustning och fiskevårdare som synar allt som ska ändras för lekfiskens bästa… Helt otroligt!!!!

Här följer Svenne Anderssons kommentar i artikeln i Fiskejournalen..

Tusentals döda havsöringar och laxar i Mörrumsån kan vara offer för ett miljöbrott. Åklagare undersöker nu om dammbygget i Fridafors bär skulden.
Det var häromdagen som tusentals döda och döende öringar, laxar och andra fiskar hittades nedströms kraftverket i Fridafors. Där håller Öresundskraft på att restaurera det gamla kraftverket och misstanke finns om att gjutningsarbeten vållat fiskdöden. Det kan handla om att kalken höjt pH-värdet, eller att det blivit syrebrist när en strömfåra tillfälligt stängdes av.
Miljöåklagare Ingvar Wennersten har tagit kontakt med Blekingepolisen för att undersöka om det begåtts ett miljöbrott.
Svenne Andersson

Läs artikel själva och kommentera här..
http://fiskejournalen.se/miljobrott-dodar-morrumslax/