julkalender15_rubrik_sv

Julkalendern 2015

Vi tänkte ha en liten julkalender här på bloggen med ”lucköppning” varje dag. Varje lucka innehåller en film eller bild från någon av våra resor, företagsarrangemang eller kurser. Håll till godo.

Jonas catches a big fish in Mörrum in March on spring fishing in Morrum

(In english under the swedish text)

 

Lucka 1, Dec 1

Lucka nr 1 innehåller en film från underbara Mörrum där vi hade 12 pers i mars på vår årliga resa ”vårpremiär i Mörrum” Hur det gick kan ni läsa om här: Vårpremiär i Mörrum.

Jonas fångade denna fantastiska hybrid som var så lik en lax att vi skickade in fjällprover på den och fick svar att det var 66% lax och 33 % öring. Svaret har ni här:

”När det gäller inslaget av lax- respektive öringgener så var denna individ intressant. En första generations hybrid har precis som de rena arterna två genuppsättningar (s.k. diploid där den ena uppsättningen kommer från mamman och den andra från pappan). En första generations hybrid mellan lax och öring har således 50% laxgener och 50% öringgener. I detta fall visade det sig dock att vissa delar av arvsmassan fanns i tre uppsättningar (s.k. partiellt triploid, i detta fall 2 uppsättningar laxgener och 1 uppsättning öringgener). Detta har tidigare observerats i Mörrumsån men vi är inte säkra på orsaken. I tidigare studier har man observerat delvis triploid avkomma från återkorsningar mellan lax-öring hybrider och endera av de två arterna, och det kan inte uteslutas att även din fisk faktiskt var en återkorsning. I ditt fall skulle det i så fall röra sig om återkorsning med lax. För att säkert kunna uttala sig om detta måste dock kompletterande studier göras för att utesluta andra tänkbara förklaringar.”

Vill ni hänga med på 2016 års resa så har ni all info här: fiskeresor.nu/vårfiske-i-mörrum

Hälsningar Mattias och Jonas

Advent calendar

We are going to have an Advent Calendar here on the blog with one video or picture every day every day. Each slot includes a movie or image from any of our trips, corporate events or courses. Please enjoy.

December 1

Door No. 1 contains a movie from the wonderful Mörrum where we had 12 people in March on our annual trip spring fishing in MorrumHow we manage you can read about here: Spring premiere of Mörrum. (google translated)

Do you want to join us on the 2016 trip so you have all the info here: fiskeresor.nu/vårfiske-i-mörrum

Regards Mattias and Jonas