Text o bild från Fiskejournalen.se och P4 Blekinge

Det var, med största sannolikhet, en pH-chock som dödade fisken i Mörrumsån, nedströms Fridafors. Tusentals lax- och öringyngel kan ha fått sätta livet till.
Det var i förra veckan som massor av döda och döende fiskar upptäcktes i ån, strax nedströms de betongarbeten som Öresundskraft just nu genomför vid kraftverket i Fridafors.
Det är, med största sannolikhet, gjutningsarbetet som bär skulden. Mätningar på plats har visat att pH-värden tidvis varit över 10 nedanför kraftverket och det är tillräckligt för att slå ut allt liv. Döda fiskar har flutit med strömmen mer än en mil nedströms.
– Det som hänt är mycket beklagligt. De områden som drabbats tillhör våra bästa uppväxtområden med en täthet av mer än en havsöring per kvadratmeter, säger chefen för Kronolaxfisket, Percy Assarsson.
Händelsen är polisanmäld och miljöåklagare Ingvar Wennersten har börjat titta på fallet.
Svenne Andersson/fiskejournalen

Denna text från P4 Bleking..

– Området är ju så pass stort så det kommer ha betydelse för fisket där i tre, fyra år framöver, säger Percy Assarsson, chef för Kronolaxfisket i Mörrum.


Vandringshinder

Flera års fiskevårdsarbete försvann i ett enda slag. Fiskdöden i Mörrumsåns övre lopp i förra veckan kommer att märkas flera år framöver och havsöringsfisket nedströms Fridafors har fått sig en rejäl smäll.

Fiskdöden i Mörrumsån inte naturlig, enligt kronolaxfiskets chef.
I början av 2000-talet sattes projektet igång att skapa förutsättningar för i huvudsak havsöringen att komma förbi vandringshindret – alltså kraftverket – vid Fridafors.


Hårt slag

Fiskdöden som inträffade i slutet av veckan är ett hårt slag mot allt det arbete som lagts ner vid Fridafors. På så sätt skulle Mörrumsåns naturliga bestånd av havsöring stärkas påtagligt, något som också låg i regeringens intresse då man vill ha vilda fiskbestånd i de svenska älvarna .

– Det är ett så känsligt område, av riksintresse, och då måste man mycket noga överväga varje arbete som utförs i ån, säger Percy Assarsson.

I veckan kommer han att ta kontakt med länsstyrelsen för att diskutera vilken information myndigheten hade fått innan arbetena i ån sattes igång av Öresundskraft.

– Det är länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet i sådana här fall och som ska hålla koll på att regler och lagar följs, säger Percy Assarsson.

Boven i dramat
Öresundskraft, som utförde förstärkningsarbeten vid kraftverket i tisdags, menar att flödet var så lågt att det orsakade syrebrist och ledde till fiskdöden.

Men Percy Assarsson ger inte mycket för den förklaringen.

– Det kan ju ha viss inverkan, men inte till den graden. Ål och lake dör exempelvis inte av flödet.


Två ben

För Mörrumsån var olyckan nästan det värsta som kunde inträffa i ett läge då laxen lyst med sin frånvaro sedan ett par år tillbaka.– Vi har två ben att stå på, laxfisket och havsöringsfisket. Den fisken man ska fiska till våren är just havsöringen, som nu drabbats hårt, säger Percy Assarsson.
Men allt är inte bara motgångar just nu. Fisket i åns nedre delar beskrivs som helt ypperligt för tillfället.
– Just nu har vi ett mycket bra fiske efter havsöring. Det rör sig om fisk som är på väg upp från havet för att leka längre fram i höst. Förhållandena är optimala i ån, vi har haft regn och uppgången är god, säger Percy Assarsson som haft minst sagt en tuff tid som chef för Kronolaxfisket de senaste två åren.

Lyssna på ett radio klipp från P4 Radio Blekinge här