TEAM FISKEBLOGGEN goes BIG GAME again!

För andra året i rad så är TEAM Fiskebloggen är en av flera båtar som har kommit med SLU´s forskningsprojekt märkningsstudie av den blåfenade tonfisken. Den kommer genomföras under slutet av augusti och början på september 2021.

Fiskebloggen har samlat ett fiskemässigt mycket väl sammansatt team med i snitt 35 års erfarenhet från fiske och alla tycker det ska bli fantastiskt kul att vara med i detta projekt. Tänk bara att drilla en 250-500 kilos fisk under ibland några timmar samtidigt som man bidrar till ett viktigt forskningsprojekt! (Läs om projektet längre ner.)

Mycket investeringar kommer att göras för att ha så bra utrustning som möjligt och därför söker vi samarbetspartners/sponsorer.
Så vill ni vara med och bidraga till projektet så hör av er till mattias@fiskeresor.nu

Tack Markus Lundgren för bilderna!

Från SLU´s hemsida

Hur rör sig den blåfenade tonfisken i Atlanten och upp till Sverige?

För fjärde året i rad vill Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) märka blåfenad tonfisk i Skagerrak i syfte att studera beteende, överlevnad och vandringar av denna återetablerade art i svenska vatten.

– De fiskar vi tidigare märkt gör väldigt olika val under sina vandringar. Vi ser också att fiskarna som kommer till Skagerrak inte bara passerar förbi utan stannar i upp till en månad. Det är fascinerande och vi behöver fler märkta individer för att förstå hur stor variationen är, och om det bland de fiskarna som kommer hit även gömmer sig gäster från Mexikanska golfen, säger Andreas Sundelöf, forskare vid SLU.”

Fredad fisk

Den blåfenade tonfisken är fredad i svenska vatten, för att kunna genomföra forskningen söker projektet dispens för ett skonsamt fiske med sportfiskeutrustning för att kunna märka fisken med avancerade elektroniska sändare, som ska ge bättre kunskaper om bland annat tonfiskarnas rörelsemönster.

Under förutsättning att tillstånd för fiske och forskning ges från myndigheter och forskningsnämnder, samt att verksamheten kan bedrivas givet rese- och mötesrestriktioner på grund av Coronapandemin, planeras märkningsstudien genomföras under slutet av augusti och början på september 2020.

Läs mer på deras hemsida: SLU

Foto: Markus Lundgren

Foto: Markus Lundgren

Foto: Markus Lundgren