CONTACT

Mattias Helde
Mattias Helde
Mattias sköter utlandsresorna, webbsidorna, marknadsföringen, sociala medier, bokningar och fiskebloggen.com. Tel: +46(0)706 71 22 86
Jonas Runnberg
Jonas Runnberg
Jonas är ansvarig för mörrumsbokningar, kurserna och guidning i företaget.
Tel: +46(0)707 92 82 22