Facebook har en enorm genomslagskraft vad gäller marknadsföring oavsett om det gäller ideella föreningar eller vinstdrivande företag. Häng med vad som händer i våra grupper på facebook. Gå med i de grupper som passar dig.  Antal medlemmar i parantes:

FISKE-Gruppen för oss som älskar att fiska. (1063)

Save the atlantic salmon (866)

Fiskebloggen.se (756)

En dålig fiskedag är bättre än en bra arbetsdag (290)

Fly fishing Norway (354)

Fly fishing Iceland (101)

Fly fishing Great Britain (39)

Gustaf Ulfsparres stiftelse – För havsöringen i Emån

Är du inte med facebook kan du enkelt gå med här:  http://www.facebook.com/