Giftbomb...

Det är en svensk studie som avslöjar de främmande ämnena i odlad fisk. Norsk odlad lax innehåller bland annat tungmetaller såsom kadmium, bly och kvicksilver, och flamskyddsmedel. Odlad fisk innehåller högre gränsvärden än de som är godkända för att skydda konsumenter mot hälsan. Läs artikel här:

http://www.fluefiske.net