Följ en underbar men kritisk resa för laxen över och under ytan för den hotade Snake River salmon från Alaskas kust till Idaho Sawtooth Valley. Dessa fiskar vandrar längre inåt land och når högre höjd än någon annan fisk på jorden, på deras väg vidrör dom livet för allt och alla i ekosystemet.
Se och berörs av naturens skönhet och skräms av människans påverkan på den samma.

Fish the fly high where ever your rod will lead you / Tony