Gustaf Ulfsparres Stiftelses auktion på Tradera,
november 2009

Auktionen ordnas av Gustaf Ulfsparres Stiftelse (GUS) och hålls till förmån för
den unika havsöringen i Emån.

Den startar 25 oktober och avslutas den 8november 2009.

Auktionen sker på den välkända sajten Tradera. Insamlade
pengar kommer att användas till olika fiskevårdsprojekt i Emån.

Gustav Ulfsparres stiftelse söker gåvor
Till auktionen önskar vi fiskeresor & redskap, guidningar, konst, böcker, flugor
mm. Vi hoppas att såväl företag som privatpersoner vill bidra och därmed bli en
del av fiskevårdsarbetet. Kontakta Andreas Elfström eller Pelle Klippinge

GUSTAF ULFSPARRES STIFTELSE | Em, 38391 Mönsterås | Sverige
Andreas Elfström E-Mail: andreas.elfstrom@gmail.com
Tfn: 0480 261 17 el. 070 958 481 9
Pelle Klippinge E-Mail: pelle.klippinge@gmail.com
Tfn: 070 750 222 7
www.gustiftelse.se

GUS ordförande Göran Ulfsparres budskap; Bli en del av vårt arbete!
”Efter min pappas bortgång bildades GUS 1988. Vi tycker det är viktigt att fortsätta hans
arbete i ån och under 20 år har GUS arbetat frivilligt med fiskevård. Vår viktigaste uppgift och målsättning är att verka för bevarandet av havsöringen i Emån. Under de gångna åren har vi arbetat med ett antal olika projekt. Mer info finns på vår hemsida under vinjetten; ”Conservation”. Sammanlagt har vi, sedan starten och utöver det ideella arbetet, plöjt ned nära 300 000 SEK i olika projekt i Emån. Mycket mer väntar på att göras varför vi hoppas att ni vill hjälpa Emåns havsöring och bli en del av vårt arbete genom att donera till auktionen.”

No Comments