Sätt tillbaka den största atlantlaxen i år och vinn fina priser!

En 10-kilos honlax har ca 10 000 romkorn

Redd Villaksen har utlyst en tävling som värmer i hjärtat på alla oss som värnar om laxen! En tävling där förstapriset är utrustning för 10.000 NOK från Guideline.+ 2 spön i Berbyälven inkl boende.

Så här skriver de:

”NORDISK MESTERSKAP I C&R 2012 – ATLANTISK LAKS

Kom igjen Finner, Dansker, Svensker, Islendinger og Nordmenn.

Sett tilbake en laks og vinn flotte premier sponset av Guideline!

Vi i Reddvillaksen.no er ikke fanatiske hva angår C&R, men mener bestemt at mange flere av de laksene vi sportsfiskere drar opp igjennom sesongen burde fått leve for å gjøre jobben på gyteområdene. Spesielt gjelder dette stor hunnlaks som er meget viktig for bestanden av villaks i elvene. En 10 kilos hunnlaks har ca. 10.000 rognkorn. Mange elver ville i dagens situasjon ikke nådd gytebestandsmålet dersom ikke mange fremsynte sportsfiskere hadde praktisert C&R. Uten dem kunne resultatet blitt innskrenkninger i fisketider, eller andre og mer drastiske tiltak.

Vi arrangerer derfor en litt spesiell fiskekonkurranse i sommer som også inkluderer våre nordiske fiskevenner. Den som setter tilbake den lengste Atlantiske laksen i sommer (lengden måles fra laksens snute til halespiss) og sender et bilde av den til oss, vinner valgfritt fiskeutstyr fra Guideline.

Det eneste du trenger å gjøre for og delta er å sende navn, adresse, et bilde eller en video av deg og fangsten med lengde i centimeter, fangstdato og elv til:

Innmelding via: reddvillaksen.no linket til facebook.

Alternativt send e-post til: kontakt@reddvillaksen.no

Dokumentasjonen bør primært vise utsettingsøyeblikket, og vi vil gjerne ha litt av historien knyttet til fangsten. Vi gjør oppmerksom på at materialet kan bli benyttet fritt av Guideline.

Ved innsending av bilde ønsker vi i tillegg underskrift av et myndig vitne.

Konkurransen deles inn i følgende klasser:

1. STØRSTE HUNNFISK SATT UT

10.000 kroner i fritt valg av Guideline utstyr
2 døgns fiske for 2 stenger i Berby elva 2013 + 2 overnattinger med selvhusholdning på Berby Gård, guide første fiskedag

2. STØRSTE FISK SATT UT UANSETT KJØNN

5000 kroner i fritt valg av Guideline utstyr

3. SETT UT EN LAKS OG SATS PÅ FLAKS

5000 kroner i fritt valg av Guideline utstyr trekkes ut blant alle innsendte bidrag

For å se hva du kan velge av premier, så går du inn på: guideline.no Du kan velge blant produkter som er merket Guideline.

God informasjon om utsetting av laks og en vekttabell for omregning fra centimeter til kilo finner du på: lakseelver.no

Styret i Reddvillaksen.no vil sammen med Guideline gå gjennom de innsendte bidrag og vinnere kåres før Villaksauksjonen i Oslo den 25. oktober 2012.”

Gilla deras facebooksida!