Niclas Dansson, denna gången med arbetskläder och en ål i handen..

 

Fick ett mail från minken Niclas Dansson som är med och bygger på ett projekt i Motala ström, han skriver:

En stor satsning har inletts i Motala ström i Norrköping på att få naturligt reproducerad lax och havsöring, vilket inte varit möjligt sedan kraftverket byggdes 1923, och medförde att laxen och öringen dog ut.
Sedan slutet på 70-talet har årliga smoltutsättningar ägt rum, vilket har skapat ett populärt sportfiske, och en önskan att låta fisken vandra vidare i strömmen har varit med från första början.
Men både finansiärer och intresse har saknats tills nu då Naturvårdsverket och Norrköpings kommun har gemensamt satsat nästan 18 miljoner på projektet att skapa en naturlig bäck genom strömsparken, som ska ge fisken friväg förbi den första damm muren, av flera, det är även tänkt att bäcken ska fungera som reproduktionslokal för fisken med lek och uppväxtplatser. Bäcken blir 300 m lång och kommer att vara ca 3-4 m bred, och ha ett flöde på ca 500 l/sek.
Detta är första steget att få fisken upp till de attraktiva lekplatserna längre upp i Motala ström, där även ett attraktivt flugfiske kan bedrivas i flertalet fina pooler. under våren 2012 tilldelades Skanskaarbetet som nu är halvvägs in i projektet.
Bäckfåran har nu tagit form, och hundratals ton med lekgrus har nu lagts ut. Gjutning och armering av laxtrappan, samt sprängning och förberedande arbete för fiskrännan som ska ta fisken den slutgiltiga stigningen in i den så kallade Hästskodammen.
Projektet kommer att slutföras under senhösten 2012.
kommer att fortlöpande att datera upp med bilder och text hur arbetet fortskrider.

/Niclas Dansson

Här är en liten film om arbetet…

 

Så här kommer det se ut