Klicka på bilden och skriv på !

 

Nu avgörs östersjölaxens framtid.
Du kan vara med och påverka.

Under året ska EU besluta om en ny förvaltningsplan för östersjölaxen. Innehållet i laxplanen är avgörande för laxens framtid. Delta i uppropet och skicka ett brev till Marek Gróbarczyk från Polen som är ansvarig för Fiskeriutskottets yttrande om laxplanen. I brevet kräver vi att EU stoppar allt yrkesfiske till havs efter lax så att vildlaxen kan återvända till sina hemälvar.

Skriv på här

Därför ska du
skriva under:

-Laxplanen för Östersjön är avgörande för laxen under en lång tid. Planen kan gälla i mer än 10 år.

-Sverige har redan förbjudit yrkesfisket efter lax till havs. Nu måste andra länder följa efter.

-Det förekommer en omfattande falskrapportering där lax rapporteras som havsöring. Att stoppa yrkesfisket till havs stoppar också tjuvfisket.

-I fisket till havs fångas både vildlax och odlad lax. Detta blandbeståndsfiske drabbar den hotade vildlaxen.

Personligen hoppas jag även på reglering av trollingslakten. Gärna obligatorisk C/R i hotade älvar/åar hade också suttit fint… /Mattias