Foto: Christina Lindhagen

Sportfiskarna var på plats som en av tre parter i målet när en uppgörelse om fiskvägen slutligen nåddes i Mark- och miljööverdomstolen i Svea hovrätt.

Bakgrunden till förhandlingarna i Mark- och miljööverdomstolen 8 november var att Lerum Fjärrvärme ville få bindande garantier för att de ska få den mycket frikostiga ersättning som skrivits in i avtalet vid byggandet av fiskvägen vid Hedefors och att övriga aktörer i processen, Länsstyrelsen i Västra Götalands Län, Naturvårdsverket och Lerums kommun, skulle uppfylla sina åtaganden i detta avtal. Kammarkollegiet och Sportfiskarna har ansett att det inte har varit nödvändigt att domen även ska omfatta avtalet om fiskväg då alla aktörer är helt inställda på att skapa ett naturreservat och bygga en fiskväg…..

Läs mer här: Sportfiskarna